Te verwachten ‘onverwachte’ immunohematologische diagnostiek?

Op 18 november 2015 organiseert Sanquin de Sanquinavond: Te verwachten 'onverwachte' immunohematologische diagnostiek? De discussieleiders van deze avond zijn prof. dr. Masja de Haas en dr. Claudia Folman, Immunohematologische Diagnostiek, Sanquin Diagnostiek, Amsterdam.

Het laboratoriumonderzoek dat voorafgaand aan een bloedtransfusie verricht wordt en de eisen die gesteld worden aan de selectie van compatibel donorbloed zijn vastgelegd in de Richtlijn Bloedtransfusie. De aanbevelingen in de Richtlijn Bloedtransfusie zijn, voor zover mogelijk, ‘evidence based’. Dit geldt ook voor het landelijk Preventieprogramma Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) zoals dat, gecoördineerd door het RIVM, aan alle zwangere vrouwen wordt aangeboden in Nederland. In de dagelijkse praktijk van het laboratorium moet er soms voor het inrichten van het transfusiebeleid op de Richtlijn een uitzondering gemaakt worden of zien we een onverwachte reactie bij een patiënt na een bloedtransfusie of ernstige hemolytische ziekte danwel bloedingsneiging bij een pasgeborene. Het is goed om op die momenten te bedenken of we hier te maken hebben met een uitzonderlijke situatie die de regel bevestigt, of dat er behoefte is aan aanscherping van de aanbevelingen en het beleid. Op deze Sanquinavond worden een aantal onverwachte bevindingen uit de dagelijkse transfusiepraktijk op een rij gezet en in samenspraak met u gekeken of het hier te verwachten ‘onverwachte’ casuïstiek betreft.

Programma

Datum Onderwerp Spreker
16.30-16.35 Opening Masja de Haas en Claudia Folman, Sanquin
16.35-17.00 Onverwachte hemolytische transfusiereactie Floris Helmich, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven
17.00-17.15 Onverwacht bloedgroepprobleem Claudia Folman, Sanquin
17.15-17.45 Onverwacht ernstige hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene Jasmijn van Balveren, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Peter Ligthart, Sanquin
17.45-18.00 Onverwacht bijzonder fenotype Peter Ligthart, Sanquin
18.00-18.30 Sandwichbreak  
18.30-18.55 Onverwachte specifieke autoantistoffen Ciska Hudig, Haga ziekenhuis, Den Haag
Masja de Haas, Sanquin
18.55-19.15 Onverwachte antistofvorming Michaël Bots, AMC, Amsterdam
Claudia Folman, Sanquin
Dorothea Evers, LUMC, Leiden
Presentatie Evers
19.15-19.35 Onverwachte combinatie van patiënten José van der Mark, Sanquin
Rianne Koopman, Sanquin
19.35-20.00 Onverwachte bloeding Leendert Porcelijn, Sanquin en
Henriët Hendriks, OLVG
Dian Winkelhorst, Sanquin en LUMC, Leiden
Presentatie Winkelhorst
20.00-20.15 Afsluiting Masja de Haas

Accreditatiepunten

NVKC: 3 punten
NIV: 3 punten