Trombocyten: ontwikkelingen trombocytentransfusieproducten

Op 14 januari 2015 organiseert Sanquin de Sanquinavond 'Trombocyten: ontwikkelingen trombocytentransfusieproducten'.

Patiënten kunnen alloantistoffen vormen tegen antigenen van trombocyten, zoals HLA klasse I, waardoor donortrombocyten na transfusie meteen afgebroken worden en dus ‘geen opbrengst’ hebben. Aan de hand van casuistiek wordt dit probleem, en de mogelijke oplossingen, besproken. Nieuwe methoden voor het opsporen van trombocyten autoantistoffen, alloantistoffen en onderzoek naar trombocyten eiwitprofielen worden toegelicht. ‘Trombocyten voor transfusie’ kunnen op verschillende wijze bereid worden; de militaire bloedbank heeft zelfs ingevroren trombocyten ter beschikking. Het kweken van trombocyten met een bijzondere antigeentypering is een grote wens voor de toekomst, wanneer is dat mogelijk? Tot slot wordt de stand van zaken rondom pathogeen-inactivatie bij trombocytentransfusieproducten besproken. De discussieleider is prof. dr. Jaap Jan Zwaginga, lid academische staf afdeling Klinische Transfusieresearch van Sanquin Research en staflid van de afdeling Immunohematologie & Bloedtransfusie van het LUMC. 

Programma