Erytrocytenantistoffen tijdens de zwangerschap: preventieve maatregelen ter voorkoming van hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene

Op 15 april 2015 organiseert Sanquin de Sanquinavond ‘Erytrocytenantistoffen tijdens de zwangerschap: preventieve maatregelen ter voorkoming van hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene’.
De discussieleider van deze avond is prof. dr. Dick Oepkes, gynaecoloog-perinatoloog, LUMC.

Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene (HZFP) wordt veroorzaakt door erytrocyten antistoffen tegen bijvoorbeeld RhD, Rhc, RhE of K (Kell). Deze antistoffen kunnen bij een zwangere vrouw aanwezig zijn na een voorgaande zwangerschap of een bloedtransfusie. HZFP kan al tijdens de zwangerschap tot ernstige anemie bij de foetus leiden, waarvoor intra-uteriene transfusies noodzakelijk zijn, of, na de geboorte, tot ernstige hyperbilirubinemie (met icterus/geelzucht) die met fototherapie of wisseltransfusies behandeld moet worden. De behandeling van ernstige HZFP wordt op deze Sanquinavond besproken. Om HZFP te voorkomen of tijdig op te sporen wordt als onderdeel van het landelijke Preventieprogramma Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) vroeg in de zwangerschap een antistofscreening verricht die herhaald wordt voor Rhc-negatieve vrouwen en RhD-negatieve vrouwen in week 27 van de zwangerschap. Voor de RhD-negatieve vrouwen wordt dan ook de RhD typering van de foetus verricht om gericht anti-D immunoglobuline profylaxe toe te kunnen dienen. De opbrengst van de screening bij Rhc-negatieve vrouwen en de valkuilen bij de foetale RhD typering worden gepresenteerd. Conform de Richtlijn Bloedtransfusie wordt voor transfusie aan iedere vrouw jonger dan 45 jaar cEK-compatibel bloed geselecteerd om HZFP als gevolg van de antistoffen gericht tegen deze erytrocyten antigenen te voorkomen; op dit moment wordt geëvalueerd of deze maatregel het gewenste effect heeft en de eerste studie-uitkomsten worden besproken.

Programma

Tijd Onderwerp Spreker
16.30-16.40 Opening Dick Oepkes, gynaecoloog-perinatoloog, afdeling Kindergeneeskunde, LUMC
Presentatie
16.40-17.05 Tweede screen bij Rhc-negatieve vrouwen: wat levert het op? Yolentha Messemaker, verloskundige, LUMC en onderzoeker afdeling Experimentele Immunohematologie, Sanquin Research Presentatie *
17.05-17.30 Foetale RhD typering: valkuilen bij
de niet-invasieve foetale genotypering
Florentine Thurik, arts en onderzoeker afdeling Experimentele Immunohematologie, Sanquin
Research Presentatie *
17.30-18.00 Preventief cEK-beleid bij transfusie aan vrouwen 45 jaar: zien we effect? Jessie Luken, transfusiearts Sanquin Bloedbank Presentatie *
18.00-18.30 Sandwichbreak  
18.30-19.00 Additionele antistofvorming na intra-uteriene transfusie: mogelijkheden tot preventie Henk Schonewille, onderzoeker afdeling Experimentele Immunohematologie, Sanquin Research Presentatie
19.00-19.30 Behandeling van de pasgeborene met hemolytische ziekte Enrico Lopriore, kinderarts - neonatoloog, afdeling Neonatologie, LUMC
19.30-19.45 Afsluiting Masja de Haas

* verkorte versie i.v.m. niet gepubliceerde resultaten

Accreditatiepunten

Aangevraagd bij:
NIV: 3 punten
NVKC: 2 punten