Kweekbloed alternatief voor donorbloed?

Kweekbloed als alternatief voor donorbloed? Wij doen er onderzoek naar. Sanquiner en celbioloog Marieke von Lindern is hierover geïnterviewd door Medisch Contact. Aanleiding was het feit dat twee Britse proefpersonen één tot twee theelepels kweekbloed toegediend kregen. Marieke bereidt een soortgelijke studie voor bij Sanquin.

Kweekbloed kan een uitkomst bieden voor patiënten met een chronische bloedziekte. Soms hebben zij regelmatig bloedtransfusies nodig. Hierdoor lopen ze het risico om antistoffen tegen verschillende bloedgroepen te ontwikkelen. Hoe meer dat gebeurt, hoe moeilijker het wordt om een geschikte donor te vinden die goed matcht met de patiënt. 

Risico's en opschaling

Kweekbloed gebruiken is niet zonder risico's. Zo bestaat het risico dat er onvoorziene nieuwe antistoffen op gekweekte rode bloedcellen ontstaan. Maar er zijn mogelijk meer risico’s die we nog niet kennen. Uiteindelijk is opschaling het grootste probleem. Een paar theelepeltjes kweekbloed volstaan immers niet. De productie moet omhoog en de kosten fors omlaag.

Ambitie 

Marieke zal haar kweekbloedexperiment ‘niet revolutionair’ anders doen dan de Britten. Maar er zijn wel verschillen. Ze kweekt op een andere manier, ze labelt de rode bloedcellen anders en ze maakt ze in een ander medium en andere bioreactoren. Het is waardevol om dat te testen. Ook heeft ze grotere ambities dan de twee theelepels kweekbloed, zij denkt eerder aan 25 ml.

Lees het volledige artikel in Medisch Contact.