header-image

Sanquin participeert in Innovatiefonds Noord-Holland

Het Innovatiefonds Noord-Holland is woensdag 4 juli 2018 gelanceerd. Noord-Hollandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en start-ups vanuit kennisinstellingen kunnen vanaf nu een beroep doen op het fonds. 

Het fonds is opgericht door de provincie Noord-Holland, de holdingbedrijven van de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum en de Hogeschool van Amsterdam en Sanquin. In totaal is er op termijn 21 miljoen euro beschikbaar. Het fonds is bedoeld om duurzame innovaties vanuit het MKB en de kennisinstellingen te helpen financieren.

Sanquinnovate (Sanquins Innovatie BV) is onlangs toegetreden tot het fonds. Dirk Jan van den Berg, voorzitter Raad van Bestuur Sanquin: “We zijn een kennisinstelling op het gebied van bloed en zien het als onze maatschappelijke taak om innovaties in de gezondheidszorg te stimuleren. Dit fonds kan ondernemers ondersteunen in een hele belangrijke fase van hun productontwikkeling.”

Leningen voor proof-of-conceptfase

Het Innovatiefonds richt zich op het verstrekken van leningen tijdens de zogenoemde proof-of-conceptfase van de ontwikkeling van een nieuw product of proces binnen het MKB. In deze fase is er een uitgewerkt idee op papier, dat nog in praktijk gebracht moet worden bijvoorbeeld door het bouwen van een prototype. Uit de praktijk blijkt dat traditionele financiers in deze fase huiverig zijn om te investeren. Daarom heeft de provincie Noord-Holland samen met bovenstaande kennisinstellingen dit Innovatiefonds opgericht.

Projecten indienen

Op www.innovatiefondsnoordholland.nl kunnen Noord-Hollandse ondernemers snel achterhalen of hun project in aanmerking komt voor een lening. Als het project aan de voorwaarden voldoet, kan de ondernemer het project indienen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt vervolgens de aanvraag. De omvang van de lening is minimaal 50.000 euro en maximaal 300.000 euro. Er is speciale aandacht voor initiatieven op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit en energietransitie en op het gebied van gezondheidszorg.