Aanvraagformulieren, verzendmateriaal en verzending van aanvragen van diagnostisch laboratoriumonderzoek

Diagnostisch laboratoriumonderzoek kan bij Sanquin Diagnostiek worden aangevraagd middels:

  • de daarvoor in aanmerking komende aanvraagformulieren
  • elektronisch, middels CLAUS (Centraal Laboratorium Aanvraag en Uitslag Systeem); in dit geval dient het monster vergezeld te gaan van een door CLAUS gegenereerd aanvraagformulier
  • zelfontworpen geautomatiseerde aanvraagformulieren (GAFs) welke voldoen aan daaraan door Sanquin Diagnostiek gestelde eisen (informatie: secretariaat Sanquin Diagnostiek, tel. 020 512 3479), na goedkeuring door Sanquin Diagnostiek.

Voor het verzenden van (bloed)monsters naar Sanquin Diagnostiek kan in een groot aantal regio’s gebruik gemaakt worden van de Sanquin transportdienst. Deze bezoekt elke dag die instellingen die (dagelijks) meerdere monsters naar Sanquin Diagnostiek inzenden.
Instellingen die niet door de Sanquin chauffeur bezocht worden kunnen gebruik maken van door Sanquin Diagnostiek beschikbaar gesteld verzendmateriaal, waarbij de porto-kosten voor rekening van Sanquin Diagnostiek zijn.

Aanvraagformulieren, verzendverpakkingen en informatiemateriaal kunnen vooralsnog gratis worden aangevraagd via het internet  of telefonisch (020 512 3321/3509), mits bestemd voor het aanvragen van onderzoeken bij Sanquin Diagnostiek. Complete afname-, verwerkings- of verzendsets (o.a. HCV-PCR-set) en afnamebuizen kunnen in de toekomst in rekening worden gebracht.

Ga hier naar de aanvraagformulieren