header-image

Rhesus-D, ABO-bloedgroep + screening ery. as en foetale RhD typering in 27 w. zwangerschap

 • Algemeen
  Algemeen
  Omschrijving op aanvraagformulier RhD Antigeen + ABO bloedgroep en screening erytrocyten-antistoffen + foetale RhD typering
  Aanvraagcode E940
  Afkorting 27w.ABO/RhD
  Aanvraagformulier Rhesus D en Rhesus c immunisatie (week 27)
 • Testen Techniek Normaalwaarden
  ABO bloedgroep + Rhesus c antigeen Agglutinatie N.v.t.
  ADCC test Cytotoxiciteitstest Zie opmerkingen
  Specificiteit erytrocytenantistoffen Agglutinatie N.v.t.
  Titer erytrocyten antistoffen Agglutinatie N.v.t.
  Screening erytrocytenantistoffen Agglutinatie N.v.t.
  Rhesus fenotype Agglutinatie N.v.t.
  Bloedgroepantigenen, andere dan ABO/Rhesus Agglutinatie N.v.t.
  Rhesus-D, ABO-bloedgroep + screening ery. as en foetale RhD typering in 27 w. zwangerschap Diversen N.v.t.
 • Afname Hoeveelheid Temperatuur
  EDTA-bloed 8 ml 2°C-8°C
  Verzenden via PostNL: standaardverzendverpakking Sanquin chauffeur: vervoeren bij 4°C
  Temperatuurslimiet geen scherpe temperatuurslimiet
  Tijdslimiet het monster dient binnen 5 dagen na afname bij Sanquin binnen te zijn
  Materiaalcode 4EB (4 °C EDTA-bloed)
 • Tarief Declaratiecode Cluster Prijs Aantal
  Zie opmerkingen
 • Deskundigen
  Laboratorium Erytrocytenserologie pre-nataal, 020-512 3372
  Deskundigen Woortmeijer H. mw, teamleider, [email protected] Haas M. de mw dr, arts, [email protected] Folman C. mw dr, manager laboratorium, [email protected]
 • Overige
  Opmerkingen bij onderzoek ADCC test
  : opmerkingen bij normaalwaarden
  Indien de ADCC van Rhesus D antistoffen tot de partus < 10% blijft, zal geen hemolyse bij het kind optreden. Voor de ADCC van andere antistoffen is dit nog niet geheel duidelijk.
  
  Toelichting bij uitslagen:
  RELATIE TUSSEN HET BEPAALDE PERCENTAGE EN DE MATE VAN HEMOLYSE
  Percentage    Hemolyse bij het kind
   0 - 10      geen
  10 - 30      geen of geringe
  30 - 50      geringe tot matige
  50 - hoger    ernstige tot zeer ernstige
   
  Bij andere antistoffen dan anti-rhesus(D) antistoffen is de relatie
  tussen de mate van hemolyse en het bepaalde percentage gebaseerd op
  de evaluatie van een veel geringer aantal patienten dan bij rhesus(D)
  immunisaties. De voorspellende waarde van het bepaalde percentage zou
  hierdoor geringer kunnen zijn.
  Inleiding
  Er is geen goede correlatie tussen de titer van de moederlijke
  alloantistoffen en de mate van hemolyse bij het kind.
  Monocyten/macrofagen zijn verantwoordelijk voor de afbraak van
  erytrocyten, beladen met niet-complementbindende IgG alloantistoffen.
  Uit onderzoek op ons laboratorium is gebleken dat de mate van afbraak
  van erytrocyten, beladen met de moederlijke alloantistoffen, door
  monocyten van gezonde donors in vitro, goed correleert met de ernst
  van hemolyse bij het kind.
  Longitudinaal onderzoek
  -Een negatieve of matig positieve uitslag in de 32e week van de
   zwangerschap wil niet zeggen dat bij het kind geen ernstige
   hemolyse zal optreden. Namelijk boostering in een later stadium
   kan nog leiden tot ernstige hemolyse; geregelde controle in de
   ADCC-test kan aangeven of dit het geval is.
  -De kans dat bij een geval waarbij het bepaalde percentage tot
   de bevalling laag blijft (<30%) toch immuun-gemedieerde hemolyse
   plaatsvindt is minimaal.
  -Een acute stijging is indicatief voor een boostering van de antistof
   productie en wordt meestal gevolgd door versterking van de hemolyse.
  -Bij een uitslag die wijst op ernstige tot zeer ernstige hemolyse kan
   niet aangegeven worden, wanneer de hemolyse op gang komt.
  Redenen voor "fout-positieve" resultaten
  -De vader is heterozygoot voor het betreffende antigeen en het kind
   is hiervoor negatief. De alloantistoffen zijn dan ontstaan tijdens
   een eerdere immunisatie. De directe antiglobuline test op de
   erytrocyten van het kind is dan negatief.
  -De activiteit van de monocyten/macrofagen van het kind is sterk
   verlaagd door moederlijke monocyt-blokkerende alloantistoffen.
   De directe antiglobuline test op de erytrocyten van het kind is
   dan positief en er is een risico op uitgestelde hemolyse (tot 3
   maanden post partum).
   
  Voor uitgebreide informatie zie Sanquin-vademecum diagnostisch
  onderzoek 2014 blz. 28 t/m 29.
  Rhesus-D, ABO-bloedgroep + screening ery. as en foetale RhD typering in 27 w. zwangerschap
  Toelichting
  Dit onderzoek wordt verricht in opdracht (en ten laste) van het programma Prenatale Screening infectieziekten en Erytrocyten-immunisatie (PSIE). Bloed voor de foetale RhD-typering en de bepaling van erytrocyten-antistoffen (waaronder anti-RhD en anti-Rhc) mag niet worden afgenomen vóór een zwangerschapsduur van 27 weken, in verband met de betrouwbaarheid van het onderzoek.
  
  Indien bij de antistofscreening positieve reacties worden gevonden is vervolgonderzoek geïndiceerd.
  
  Facturering
  Indien bij de aanvraag op het formulier de zwangerschapsduur niet is ingevuld of korter dan 27 weken, of indien de vrouw toch RhD-positief respectievelijk Rhc-positief blijkt te zijn, is Sanquin genoodzaakt de geldende onderzoekstarieven in rekening te brengen.
  
  Buizen en formulieren
  Aanvragen van afnamebuizen en aanvraagformulieren: 020-512 3321
  
  Meer informatie
  http://www.rivm.nl/pns
  Indicatie onderzoek Zwangerschapsimmunisatie Preventie Rhesus-D-immunisatie
  Andere trefwoorden Preventie Rhesus-D-onderzoek
  Prenataal Rhesus-D-onderzoek
  Zwangerschap
  Verwante bepalingen ADCC test