• Algemeen
  Algemeen
  Omschrijving op aanvraagformulier ADCC test
  Aanvraagcode E905
  Afkorting ADCC-test
  Aanvraagformulier Zwangerschapsimmunisatie (1)
 • Testen Techniek Normaalwaarden
  ADCC-test van de gevonden antistoffen, testery 1 Cytotoxiciteitstest Zie opmerkingen
  ADCC-test van de gevonden antistoffen, testery 2 Cytotoxiciteitstest Zie opmerkingen
  ADCC-test van de gevonden antistoffen, testery 3 Cytotoxiciteitstest Zie opmerkingen
  Vervolgonderzoek zwangerschap Diversen N.v.t.
 • Afname Hoeveelheid Temperatuur
  EDTA- of gestold bloed 8 ml 2°C-8°C
  Verzenden via PostNL: standaardverzendverpakking Sanquin chauffeur: vervoeren bij 4°C
  Temperatuurslimiet geen scherpe temperatuurslimiet
  Tijdslimiet het monster dient binnen 5 dagen na afname bij Sanquin binnen te zijn
  Materiaalcode 4EB of 4SB (4°C EDTA- of gestold bloed)
 • Tarief Declaratiecode Cluster Prijs Aantal
  ADCC-test van de gevonden antistoffen 1815 € 192,17 1
  ADCC-test van de gevonden antistoffen 1856 € 192,17 1
  ADCC-test van de gevonden antistoffen 1857 € 192,17 1
  Vervolgonderzoek zwangerschap 1816 € 119,38 1
 • Deskundigen
  Laboratorium Erytrocytenserologie, 020-512 3373 3374
  Deskundigen Folman C. mw dr, manager laboratorium, [email protected] Kooyman P. hr, teamleider, [email protected]
 • Overige
  Opmerkingen bij onderzoek ADCC test
  : opmerkingen bij normaalwaarden
  Indien de ADCC van Rhesus D antistoffen tot de partus < 10% blijft, zal geen hemolyse bij het kind optreden. Voor de ADCC van andere antistoffen is dit nog niet geheel duidelijk.
  
  Toelichting bij uitslagen:
  RELATIE TUSSEN HET BEPAALDE PERCENTAGE EN DE MATE VAN HEMOLYSE
  Percentage    Hemolyse bij het kind
   0 - 10      geen
  10 - 30      geen of geringe
  30 - 50      geringe tot matige
  50 - hoger    ernstige tot zeer ernstige
   
  Bij andere antistoffen dan anti-rhesus(D) antistoffen is de relatie
  tussen de mate van hemolyse en het bepaalde percentage gebaseerd op
  de evaluatie van een veel geringer aantal patienten dan bij rhesus(D)
  immunisaties. De voorspellende waarde van het bepaalde percentage zou
  hierdoor geringer kunnen zijn.
  Inleiding
  Er is geen goede correlatie tussen de titer van de moederlijke
  alloantistoffen en de mate van hemolyse bij het kind.
  Monocyten/macrofagen zijn verantwoordelijk voor de afbraak van
  erytrocyten, beladen met niet-complementbindende IgG alloantistoffen.
  Uit onderzoek op ons laboratorium is gebleken dat de mate van afbraak
  van erytrocyten, beladen met de moederlijke alloantistoffen, door
  monocyten van gezonde donors in vitro, goed correleert met de ernst
  van hemolyse bij het kind.
  Longitudinaal onderzoek
  -Een negatieve of matig positieve uitslag in de 32e week van de
   zwangerschap wil niet zeggen dat bij het kind geen ernstige
   hemolyse zal optreden. Namelijk boostering in een later stadium
   kan nog leiden tot ernstige hemolyse; geregelde controle in de
   ADCC-test kan aangeven of dit het geval is.
  -De kans dat bij een geval waarbij het bepaalde percentage tot
   de bevalling laag blijft (<30%) toch immuun-gemedieerde hemolyse
   plaatsvindt is minimaal.
  -Een acute stijging is indicatief voor een boostering van de antistof
   productie en wordt meestal gevolgd door versterking van de hemolyse.
  -Bij een uitslag die wijst op ernstige tot zeer ernstige hemolyse kan
   niet aangegeven worden, wanneer de hemolyse op gang komt.
  Redenen voor "fout-positieve" resultaten
  -De vader is heterozygoot voor het betreffende antigeen en het kind
   is hiervoor negatief. De alloantistoffen zijn dan ontstaan tijdens
   een eerdere immunisatie. De directe antiglobuline test op de
   erytrocyten van het kind is dan negatief.
  -De activiteit van de monocyten/macrofagen van het kind is sterk
   verlaagd door moederlijke monocyt-blokkerende alloantistoffen.
   De directe antiglobuline test op de erytrocyten van het kind is
   dan positief en er is een risico op uitgestelde hemolyse (tot 3
   maanden post partum).
   
  Voor uitgebreide informatie zie Sanquin-vademecum diagnostisch
  onderzoek 2014 blz. 28 t/m 29.

  Indicatie onderzoek Hemolytische ziekte van de pasgeborene (HZP) Anemie van de pasgeborene Zwangerschapsimmunisatie
  Andere trefwoorden Antibody dependent cell-mediated cytotoxicity test
  Cytotoxische activiteit van erytrocyten as
  Rhesusimmunisatie
  Zwangerschapsimmunisatie
  Bloedgroepantagonisme