header-image

Vergoeding voor Bladder EpiCheck

Met ingang van 1 januari 2024 is er een NZa-declaratiecode beschikbaar voor de toepassing van urinemarkertesten. Daarmee wordt de inzet van de Bladder EpiCheck nog aantrekkelijker!

Blaaskanker

Blaaskanker staat op de vijfde plek van meest voorkomende kankersoorten in de Europa. Driekwart van de blaaskankertumoren is niet-spierinvasief. Deze niet-spierinvasieve tumoren zijn goed te behandelen, maar de kans op terugkeer is groot. Daarom blijven patiënten langdurig onder controle; tot wel vier keer per jaar gedurende vijf jaar of zelfs langer.

De controle omvat frequent het uitvoeren van een cystoscopie. Dit is voor de patiënt een belastend onderzoek. Doordat ongeveer 90% van de controle cystoscopieën negatief is, ondergaan veel patiënten onnodig dit onderzoek.

Minder invasief

Met de Bladder EpiCheck-test kan het aantal invasieve controle-onderzoeken worden verminderd. Deze gevoelige test met hoge negatieve voorspellende waarde is weinig belastend voor de patiënt. Patiënten kunnen thuis urine opvangen en dit verzenden per post (direct naar Sanquin Diagnostiek of in eerste instantie naar het laboratorium van het ziekenhuis waar de patiënt wordt behandeld). Voor dit doeleinde zijn speciale kits beschikbaar. Sanquin Diagnostiek voert de Bladder EpiCheck uit en zorgt voor de uitslagrapportage naar de aanvrager. In veel gevallen volgt daarna een (telefonisch) consult met de uroloog waarbij de patiënt geïnformeerd wordt over de bevindingen. Op deze wijze weet de patiënt direct waar hij/zij aan toe is zonder dat hiervoor invasief onderzoek heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de uitkomst van de Bladder EpiCheck kan aanvullend onderzoek nodig zijn.

'Bladder EpiCheck'-techniek

De EpiCheck-technologie is gebaseerd op de identificatie van veranderingen in het methylatiepatroon van het DNA van blaaskankercellen. Cellen uit de epitheel laag van de blaas, waaronder ook de blaaskankercellen, worden doorlopend vernieuwd waarbij de oude cellen in de urine terecht komen. Door deze cellen te isoleren uit de urine kan op DNA niveau de methylering van verschillende biomarkers worden geanalyseerd. Een afwijkend methylatiepatroon is een aanwijzing voor de aanwezigheid van blaaskanker.

Inmiddels wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de Bladder EpiCheck, de betaaltitel die vanaf januari 2024 beschikbaar.

 

Contact

Amsterdam

020-512 3479 08.30-17.00 uur (na 17.00: T 020-512 3254)
[email protected]

Meer contactinformatie