header-image

HIP-studie

De HIP-studie (HPA-screening In Pregnancy) is een grote landelijke studie die erop gericht is de ontbrekende kennis te verzamelen over de ziekte foetale en neonatale alloimmuun trombocytopenie (FNAIT). We willen weten hoe vaak de ziekte in Nederland voorkomt.

Daarnaast willen we testen ontwikkelen die zwangerschappen met een hoog risico op FNAIT kunnen onderscheiden van laag-risico zwangerschappen. Met deze kennis kan door de overheid afgewogen worden of in de toekomst tijdige opsporing van FNAIT met een screeningsprogramma in de zwangerschap zinvol is.

In januari en februari 2017 organiseerde Sanquin voorlichtingsbijeenkomsten voor alle verloskundig hulpverleners en klinisch chemici met als onderwerp ‘Bloedgroepantistoffen en zwangerschap’.