header-image

Verwerking persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken hebben wij als Sanquin een geldige reden nodig: dit wordt wettelijke grondslag genoemd. De geldige redenen/wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

  • Uw toestemming
  • Een overeenkomst
  • Een wettelijke verplichting
  • Gerechtvaardigd belang Sanquin of een derde partij

De geldige redenen/wettelijke grondslagen die wij gebruiken voor bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over de gezondheid en genetische gegevens) zijn:

  • Uitdrukkelijke toestemming;
  • De noodzakelijkheid voor doeleinden van preventieve geneeskunde, medische diagnosen of het verstrekken van gezondheidszorg of behandelingen;
  • De noodzakelijkheid met het oog op wetenschappelijk onderzoek.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden, hebben wij deze belangen afgewogen tegen uw recht op privacy. Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om uw privacy te beschermen en om waar nodig te voorkomen dat uw belangen worden geschaad. Op verzoek verstrekken wij u meer informatie over deze belangenafwegingen.

Contact met medische instellingen, specialisten en huisartsen met betrekking tot donaties, bloedproducten en transfusies; het leveren van niet voor transfusie producten aan derden

Voor de aanvraag en levering van bloedproducten en voor bijzondere afnames hebben we contact met verschillende partijen. Dit gebeurt o.a. met de specialist in het ziekenhuis waar een transfusie gaat plaats vinden en met huisarts en/of specialist als extra informatie nodig is bij een transfusie of voor een donatie. 

Wij leveren ook, echter alleen na toestemming van een donor, niet-voor-transfusie bloedproducten aan derde partijen en persoonsgegevens aan Matchis voor stamceldonaties. Het verwerken van persoonsgegevens voor deze doeleinden doen wij op basis van: 
•    Uw (uitdrukkelijke) toestemming
•    Een overeenkomst 
•    Een wettelijke verplichting
•    Gerechtvaardigd belang Sanquin of een derde partij
•    De noodzakelijkheid voor doeleinden van preventieve geneeskunde, medische diagnosen of het verstrekken van gezondheidszorg of behandelingen