header-image

Waar wij voor staan

Bij Sanquin draait alles om de patiënt en de donor. Door middel van wetenschappelijk onderzoek zoeken en vinden wij nieuwe oplossingen voor medische problemen op het gebied van de transfusiegeneeskunde, hematologie en immunologie. Wij zijn ons voortdurend bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover de donors om zorgvuldig, verantwoord en doelmatig met hun gift om te gaan en tegenover de patiënten om hun veiligheid en welzijn voorop te stellen.”Sanquin bestaat uit de volgende onderdelen: Bloedbank, Plasmaproducten, Diagnostiek, Reagents, Research en Weefsels & Cellen. Aan de basis van Sanquin staat de vrijwillig onbetaalde donor.

Medical needs

De producten en diensten van Sanquin vallen binnen een vijftal medical needs, en deze medical needs vormen ook de basis van ons onderzoekprogramma. Onze vijf medical needs zijn:

Voor ieder van deze medical needs wordt hieronder beschreven wat de relatie is tot de nationale wetenschapsagenda.

Research binnen Sanquin

De divisie Research van Sanquin bestaat uit circa 250 onderzoekers en analisten die betrokken zijn bij fundamenteel, translationeel, klinisch en toegepast onderzoek. Een deel van de onderzoekfinanciering komt uit eigen middelen (als marge op de levering van producten en diensten); een deel komt va externe bronnen zoals ZonMW, Gezondheidsfondsen en de Europese onderzoekprogramma’s.

Sanquin werkt samen met vele onderzoekgroepen in Nederland en wereldwijd. Senior onderzoekers hebben veelal een dubbelaanstelling bij één van de Nederlandse universiteiten of universitair medische centra. Zeventien Sanquin-onderzoekers zij eveneens als hoogleraar verbonden deze instellingen. De research divisie van Sanquin heeft hierdoor een academische signatuur, waarin ook onderwijs en nascholing op universitair niveau een plaats heeft, naast onderwijs en nascholing op MBO- en HBO-niveau.