header-image

Over Medical Needs

Inleiding

“De nationale wetenschapsagenda stimuleert samenwerking, creativiteit en vernieuwing en verbindt partijen en thema’s”. En de nationale wetenschapsagenda “biedt spelers de uitgelezen mogelijkheden om elkaar te vinden.” Deze zinsneden in de inleiding tot de nationale wetenschapsagenda zijn voor Sanquin de reden om ook voor het onderzoek binnen de Nederlandse nationale bloedvoorziening een eigen wetenschapsagenda aan u voor te stellen.

Sanquin's wetenschapsagenda op de site van de NWA

De missie van Sanquin

 

Onze missie is "Samen met de donor voor een beter leven van de patiënt".

Sanquin is een kennisgedreven not-for-profitorganisatie die levensreddende producten levert en zich richt op behoeftes in de zorg. Door wetenschappelijk onderzoek zoeken en vinden wij nieuwe oplossingen voor medische problemen op het gebied van de transfusiegeneeskunde, hematologie en immunologie. Wij zijn ons voortdurend bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover de donors om zorgvuldig, verantwoord en doelmatig met hun gift om te gaan en tegenover de patiënten om hun veiligheid en welzijn voorop te stellen.

Sanquin bestaat uit de volgende onderdelen: Bloedbank, Plasmaproducten, Diagnostiek, Reagents, Research en Sanquinnovate. Aan de basis van Sanquin staat de vrijwillig onbetaalde donor.

Medical needs

De producten en diensten van Sanquin vallen binnen een vijftal medical needs, en deze medical needs vormen ook de basis van ons onderzoekprogramma. De vijf medical needs zijn:

  • Anemie
  • Bloeden en hemostase
  • Kanker
  • Immuundeficiëntie en veroudering
  • Ontstekingen en vaatziekten

Voor ieder van deze medical needs wordt hieronder beschreven wat de relatie is tot de nationale wetenschapsagenda.

Research binnen Sanquin

De divisie Research van Sanquin bestaat uit bijna 300 onderzoekers en analisten die betrokken zijn bij fundamenteel, translationeel, klinisch en toegepast onderzoek. Een deel van de onderzoekfinanciering komt uit eigen middelen (als marge op de levering van producten en diensten); een deel komt va externe bronnen zoals ZonMW, Gezondheidsfondsen en de Europese onderzoekprogramma’s.
Sanquin werkt samen met vele onderzoekgroepen in Nederland en wereldwijd. Senior onderzoekers hebben veelal een dubbelaanstelling bij één van de Nederlandse universiteiten of universitair medische centra. Veertien Sanquin onderzoekers zij eveneens als hoogleraar verbonden deze instellingen. De research divisie van Sanquin heeft hierdoor een academische signatuur, waarin ook onderwijs en nascholing op universitair niveau een plaats heeft, naast onderwijs en nascholing op MBO- en HBO-niveau.