Cursus Immunohematologische Diagnostiek II B, klinische benadering

Introductie

Sanquin Bloedvoorziening verzorgt de cursus Immunohematologische Diagnostiek II B (module met name geschikt voor clinici, vanwege link IHD-gerelateerde transfusieproblemen met de kliniek). Hiermee vergroot u uw kennis van Immunohematologische Diagnostiek. Daarnaast ontwikkelt u uw adviesvaardigheden ten aanzien van immunohematologische vraagstukken. U leert testuitslagen op een juiste wijze interpreteren en op basis van testuitslagen adequaat te behandelen of te adviseren aan betrokken partijen.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunt u: 

 • (Complexe) laboratoriumtestuitslagen interpreteren en adviseren over vervolgonderzoek. 
 • Laboratoriumuitslagen plaatsen in het klinisch beeld van patiënten en daarmee  behandelen of adviezen geven. 
 • Na (complexe) transfusiereacties het juiste laboratoriumonderzoek aanvragen en de testuitslagen daarvan interpreteren. 
 • Aan de hand van de resultaten van immunohematologisch onderzoek een overwogen transfusieadvies formuleren.

Voor wie

De cursus Immunohematologische Diagnostiek II B is interessant voor: 

 • Medisch specialisten. Voor deze groep is er ter oriëntatie op het laboratoriumonderzoek een vragenset ontworpen om voorafgaand aan de module op het eigen laboratorium een aantal bepalingen in de praktijk te zien en kennis te nemen van de richtlijn bloedtransfusie. Tijdens een speciaal voor deze groep ingericht ochtendprogramma op de eerste cursusdag wordt dit voorwerk besproken en een inleiding in de immunohematologie verzorgd.
 • Klinisch chemici (i.o.). Deze module overlapt deels de module Immunohematologische Diagnostiek IIA. 
 • Belangstellenden die meer willen leren over immunohematologische diagnostiek.

Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op minimaal HBO-niveau vereist. U bent bekend met basale principes van Immunohematologische Diagnostiek zoals erytrocytenbloedgroepen, irregulaire antistoffen en compatibiliteitstesten. Deze principes leert u in de cursus Immunohematologische Diagnostiek I en Immunohematologische Diagnostiek IIA.

Programma

Tijdens de cursus Immunohematologische Diagnostiek II B komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • ABO/Rhesus bloedgroepbepalingen
 • Irregulaire Erytrocyten Antistoffen,en betekenis voor selectie erytrocyteneenheden
 • Selectie erytrocyteneenheden in de context van de Richtlijn Bloedtransfusie
 • Transfusiereacties
 • Autoimmuunhemolytische anemie
 • Hemolyse bij de pasgeborene
 • Trombocyten en granulocyten alloantistoffen
 • Selectie trombocyten bij refractoriteit

Praktisch

Duur

De cursus beslaat twee dagen. Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 16 uur voorbereidingstijd.

Locatie

De cursus wordt gegeven bij Sanquin in Amsterdam:

Sanquin 
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum

Nieuwe data volgen.

Kosten

De kosten voor de cursus in 2021 volgen.

Toetsing

De cursus wordt op dag 2 afgesloten met een toets. 

Cursusmateriaal

Enkele weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden.

Certificaat

Bij een voldoende voor het tentamen ontvangt u het certificaat Immunohematologische Diagnostiek II B.

Contact

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de cursus Immunohematologische Diagnostiek IIB contact op via opleidingen@sanquin.nl