Cursus Immunohematologische Diagnostiek II A

Introductie

De tweedaagse cursus vindt op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019 plaats. U kunt zich hier inschrijven.

De cursus IHD II A behandelt de laboratoriumtechnische en medische aspecten van de immunohematologische diagnostiek. De Imunohematologische diagnostiek omvat zowel aspecten van onderzoek bij erytrocyten als bij trombocyten en leukocyten. De nadruk tijdens de cursus ligt op de laboratoriumbepalingen. 

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • heeft u inzicht in laboratoriumtechnieken voor en valkuilen bij onderzoek naar antigenen op en antistoffen tegen erytrocyten, trombocyten en granulocyten
 • heeft u basiskennis van het HLA-systeem en de rol die de HLA-antigenen en antistoffen spelen bij transfusie(reacties) en transplantatie
 • kunt u (complexe) laboratoriumtestuitslagen interpreteren en adviseren over vervolgonderzoek
 • kunt u aan de hand van de resultaten van het immunohematologisch onderzoek in samenspraak met de behandelend arts een overwogen transfusieadvies formuleren. 

Voor wie 

Immunohematologische Diagnostiek II A is gericht op medisch specialisten en klinisch chemici.

Voor deelname aan de cursus is het van belang dat u bent bekend met basale principes van Immunohematologische Diagnostiek zoals erytrocytenbloedgroepen, irregulaire antistoffen en compatibiliteitstesten. Deze principes leert u in de cursus Immunohematologische Diagnostiek I.

Programma

Het programma IHD II deel A omvat twee dagen contactonderwijs die worden voorbereid aan de hand van het cursusmateriaal en een casus/opdracht.

Programma dag 1 (9.30 -18.00 uur met borrel)

 • ABO/Rhesus
 • genetische achtergronden, biochemische/serologische en moleculair-biologische aspecten
 • problematiek bij bepalingen met oplossingen en advies
 • erytrocytenantistoffen
 • definities allo- en auto-antistoffen, immuun en natuurlijk voorkomend
 • IgG/IgM, koude en warmte antistoffen
 • technieken zoals screening, identificatie bij enkele of multipele antistoffen
 • hoog- en laagfrequente antigenen, HTLA
 • Sanquin Bank of Frozen Blood
 • afsluitend buffet

Programma dag 2 (9.30 -18.00 uur)

 • hemolytische ziekte van de pasgeborene
 • preventieprogramma
 • diagnostiek en waarde van bepalingen
 • (wissel)transfusiebeleid
 • auto Immuun Hemolytische Anemie (AIHA)
 • warmte en koude antistoffen gemedieerde hemolyse
 • medicijn-geïnduceerde hemolyse
 • oorzaken van hemolyse en het onderzoek daarvan
 • interpretatie van testuitslagen en transfusieadvies
 • onderzoek van HLA, trombocyten en granulocyten
 • bepalingen van antigenen en antistoffen
 • Foetale Neonatale Alloimmuun Trombocytopenie (FNAIT)
 • diagnostiek bij TRALI
 • aansluitend buffet

Praktisch

Duur

De cursus beslaat twee dagen. 
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 24 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Locatie

De cursus wordt gegeven bij Sanquin in Amsterdam:

Sanquin 
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum

De tweedaagse cursus vindt plaats op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019. U kunt zich hier inschrijven.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen 200 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw. 

De kosten voor de cursus in 2020 volgen.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal

Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus Immunohematologische Diagnostiek II A bestaat uit het volgende materiaal:

 • Erytrocytenserologie, uitgave Sanquin 2000, ISBN: 90-5267-025-0.
 • Practical Transfusion Medicine, M.F. Murphy and D.H. Pamhilon, ISBN 1-4051-1844-X. 
 • Hoofdstukken 1 t/m 5, 13, 22 en 25.
 • Richtlijn bloedtransfusie, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO consensus. (http://www.artsennet.nl/Richtlijnen/Per-organisatie/richtlijnen_CBO.htm)
 • Sanquin Bloedwiizer deel I en II.

Certificaat

Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Immunohematologische Diagnostiek II A.

 

Contact

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de cursus Immunohematologische Diagnostiek II A contact op via opleidingen@sanquin.nl