Cursus Bewerking van bloed

Introductie

De cursusdatum voor 2020 is nog niet bekend. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst om op de hoogte te worden gehouden: direct inschrijven.

Sanquin verzorgt de cursus Bewerking van bloed. Deze cursus vergroot uw kennis over de eigenschappen van afgenomen bloed en de kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen die hierin ontstaan door bewerkingsprocessen, voor kort- en langhoudbare bloedproducten.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunt u aangeven: 

 • Welke condities gelden voor het aanleveren van afgenomen bloed(producten) voor verdere bereiding tot bloedproducten en geneesmiddelen. 
 • Hoe de kwaliteit van het afgenomen bloed en bloedproducten verandert in de loop van een bereidingsproces en bewaren. 
 • Welke bereidingsprocessen bij korthoudbare en langhoudbare bloedproducten (kunnen) plaatsvinden. 
 • Welke eindproducten met welke indicatiegebieden uit afgenomen bloed(producten) kunnen worden bereid.

Voor wie

De cursus is interessant als u in uw functie inzicht wilt hebben in de bereiding  van korthoudbare en langhoudbare en bloedproducten. Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op minimaal HBO-niveau vereist. 
*De cursus maakt momenteel deel uit van de Sanquin Opleidingen voor artsen en de opleiding tot klinisch chemicus.

Programma

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus:

 • inleiding met historie
 • plaats van productie in de bloedbankketen
 • primaire, secundaire en tertiaire bewerking
 • korthoudbare bloedproducten en hun toepassing
 • audiovisuele presentatie van bereiding divisie plasmaproducten
 • (principes van) productieprocessen van de divisie plasmaproducten
 • langhoudbare bloedproducten en hun toepassing

Praktisch

Duur

De cursus beslaat één dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte. 
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Locatie

Sanquin 
Plesmanlaan 125
1066 CX  Amsterdam

Datum

De cursusdatum voor 2020 is nog niet bekend. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst om op de hoogte te worden gehouden: direct inschrijven.

Kosten

De cursus kost 100 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal

Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus Bewerking van bloed bestaat uit het volgende materiaal:

 • syllabus Bewerking
 • delen uit de bloedwijzer en consensus bloedtransfusie

Certificaat

Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Bewerking van bloed.

Contact

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de cursus Bewerking van bloed contact op  via opleidingen@sanquin.nl